Chụp và lưu ảnh màn hình tức thì trong Windows 8

Windows 8 có một tổ hợp phím nóng mới để bạn chụp và lưu ảnh màn hình nhanh chóng. 
Để chụp ảnh màn hình, giữ phím Windows và nhấn phím Print Screen. Màn hình sẽ lóe sáng và Windows sẽ lưu ảnh vào thư mục Pictures dưới dạng file ảnh PNG.

Hướng dẫn Chụp và lưu ảnh màn hình tức thì trong Windows 8

0 nhận xét:

Đăng nhận xét