Tùy chỉnh ứng dụng tìm kiếm trong Windows 8

Các ứng dụng Metro có thể xuất hiện như những tùy chọn khi bạn sử dụng tính năng tìm kiếm.

Hướng dẫn Tùy chỉnh ứng dụng tìm kiếm trong Windows 8
Bạn có thể thay đổi những ứng dụng xuất hiện ở đây. Đầu tiên, nhấn Settings và nhấn liên kết “More PC settings”.
Làm sao để Tùy chỉnh ứng dụng tìm kiếm trong Windows 8?
Từ màn hình PC settings, nhấn danh mục Search và sử dụng thanh trượt để làm ẩn ứng dụng khỏi màn hình tìm kiếm.
Thủ thuật Tùy chỉnh ứng dụng tìm kiếm trong Windows 8
Theo Quản Trị Mạng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét