Liên kết Blogger

1 nhận xét

Vì mục đích cùng nhau liên kết phát triển cộng đồng Blogger VN, nay mình thông báo trao đổi liên kết với tất cả các site miễn nội dung không vi phạm pháp luật VN là được.
Lưu ý:
- Mình sẽ đặt textlink của các bạn tại trang chủ và tất cả các trang còn lại. Nghĩa là vào trang nào cũng hiển thị textlink của các bạn. Do đó, mình cũng yêu cầu các site liên kết với mình cũng phải như vậy.
- Các bạn gửi trao đổi tại thông báo này và đồng thời add link của mình trước nhé, mình sẽ qua kiểm tra sớm và add lại.
- Mình sẽ thường xuyên ghé qua các blog liên kết, nếu các bạn tháo textlink của mình xuống, mình cũng sẽ làm tương tự.
- Thông tin textlink blog của mình:

URL: http://vnwindows8.blogspot.com/
Title: Thủ thuật Windows 8 hoặc Windows 8

1 nhận xét:

Windows 8 nói...

Xin lỗi mọi người, mình lỡ tay xóa hết bình luận rồi. Nhưng mình vẫn giữ liên kết các bạn bình thường nhé. Mong các bạn thông cảm!

Đăng nhận xét