Tắt màn hình khóa trong Windows 8

Windows 8 hiển thị một màn hình khóa (lock screen) khi người dùng khởi động lại máy tính, đăng xuất hay khóa máy.
Màn hình này rất đẹp mắt nhưng lại vô tình khiến người dùng phải thêm một thao tác phím nữa mới tới quá trình đăng nhập. Ta có thể tắt hoàn toàn màn hình khóa này đi mặc dù Microsoft đã giấu tùy chọn này rất kỹ.

Hướng dẫn Tắt màn hình khóa trong Windows 8

Tùy chọn này được đặt trong Group Policy Editor. Để khởi chạy, gõ “gpedit.msc” ở màn hình Start và nhấn Enter.
Làm sao để Tắt màn hình khóa trong Windows 8?
Trong Group Policy Editor, tìm theo đường dẫn Computer configuration\Administrative Templates\Control Panel\Personalization.
Thủ thuật để Tắt màn hình khóa trong Windows 8?
Kích đúp vào tùy chọn “Do not display the clock screen”, thiết lập nó thành Enabled và nhấn OK.
Các bước Tắt màn hình khóa trong Windows 8?
Màn hình khóa sẽ không còn xuất hiện sau khi bạn khởi động lại hay đăng xuất máy tính nữa. Máy sẽ hiển thị luôn màn hình đăng nhập cho người dùng.
Theo Quản Trị Mạng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét