Sao lưu dữ liệu tự động trong Windows 8

Tính năng File History trong Windows 8 Developer Preview cho phép tự động sao lưu dữ liệu trong các thư mục quan trọng như Desktop, Contacts (danh bạ của tài khoản email từng khai báo lúc cài đặt), Favourites (các trang web ưa thích trong Internet Explorer 10) và Libraries (gồm Documents, Music, Pictures, Videos) vào ổ USB theo khoảng thời gian xác định.
Đầu tiên, bạn bạn kết nối USB của mình với máy tính, tiếp đó mở Control Panel trên màn hình Start và chọn More settings, chuyển sang chế độ All Control Panel Items và bấm biểu tượng File History.

Hướng dẫn Sao lưu dữ liệu tự động trong Windows 8

Trong cửa sổ File History xuất hiện, bạn bấm chọn liên kết Advanced settings ở phía bên trái. Mục Keep saved verisons là tuỳ chọn thời gian để lưu trữ các bản sao dữ liệu trong thư mục Desktop, Contacts, Favourites, Libraries. Theo mặc định, thời gian này là mãi mãi (Forever), tuy nhiên nếu muốn bạn có thể thay đổi thành 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm, hoặc 2 năm
Làm sao để Sao lưu dữ liệu tự động trong Windows 8?
Mục Save copies of the files để bạn chọn thời gian tự động sao lưu dữ liệu vào ổ USB và ổ cứng. Mặc định, tùy chọn này là mỗi giờ (Every hour) nhưng bạn có thể thay đổi tuỳ chọn sao lưu theo nhiều khoảng thời gian khác nhau, tuỳ vào sở thích và tính chất quan trọng của dữ liệu. Sau đó, bạn bấm Save changes để lưu lại.
Trở về cửa sổ ban đầu, bạn bấm liên kết Exclude folders nếu không cần sao lưu dữ liệu trong thư mục nào đó, bấm tiếp liên kết Choose a folder và duyệt đến thư mục này (chẳng hạn Music trong Libraries), rồi bấm Save changes.
Các bước Sao lưu dữ liệu tự động trong Windows 8?
Tính năng File History sẽ tự động phát hiện các thiết bị lưu trữ bên ngoài khi được kết nối đến máy tính. Và nếu bạn muốn chọn vị trí khác để chứa dữ liệu sao lưu, bạn bấm vào dòng Change drive bên trái. Bạn có thể chọn sao lưu dữ liệu tại bất kỳ vị trí nào từ các phân vùng ổ cứng cho đến các máy tính khác trong mạng LAN. Sau đó, bấm nút OK để áp dụng.
Thủ thuật Sao lưu dữ liệu tự động trong Windows 8?
Cuối cùng, bạn bấm nút Turn on bên phải mục Keep your history of your files để File History sao lưu dữ liệu. Nếu bạn thiết lập để tính năng File History sao lưu tự động vào những khoảng thời gian nhất định thì cứ đến khoảng thời gian định trước, File History sẽ tự động sao lưu dữ liệu một lần (mặc định là mỗi giờ như đã nhắc đến ở trên).

0 nhận xét:

Đăng nhận xét